Help mee tijdens de schooluren

 

Ga eens mee zwemmen: De juf of meester kan onmogelijk 25 kleuters aan- en uitkleden. De hulp van (groot)ouders is cruciaal om onze kinderen de kans te geven met hun klasgenoten te gaan zwemmen. De grootste sport is het omkleden zelf. In het zwembad doe je rustig mee met de oefeningen die de juf of meester uitlegt of je kijkt toe vanaf de kant

 

Lees- of meetouders: Je kan je ook engageren om in de klas mee te helpen. Zo zoeken we elk jaar (groot)ouders die in de klas een klein groepje leerlingen willen begeleiden bij het hoekenwerk, het lezen en/of het metend rekenen. …)

 

Kerstknutselen: De dag voor de kerstvakantie is het traditioneel kerstknutselen. We splitsen de lagere school op in groepjes van 10 leerlingen. (Groot)ouders begeleiden elk een groepje en voorzien een activiteit. Knutselen, koken, toneel, zang, dans, spel... het kan allemaal als het maar met kerst te maken heeft.