Schooljaar 2022-2023

Gepubliceerd op 1 juli 2023 om 14:44

Enkele cijfers over de steun van het oudercomité in het voorbije schooljaar. Wist je dat...

  • we meer dan 100 boeken kochten voor alle klassen?
  • we met meer dan 900 wandelaars waren op de halloweenwandeling?
  • we 60 kilo frietjes bakten op de lentebistro?
  • we volgend jaar een fuif voor de ouders organiseren?
  • we 947 lollywafels verkochten tijdens de halloweenwandeling en het schoolfeest?
  • we een podium van 32 m2 kochten voor de school?
  • we per kind €45 bijleggen voor zee- en bosklassen?
  • we alle extra opbrengsten van volgend schooljaar zullen gebruiken voor het vergroenen en vernieuwen van de speelplaats?