Wil jij ook actief bijdragen aan het reilen en zeilen binnen de Esdoornschool? Zet je graag mee je schouders onder de vele initiatieven van het oudercomité?  Dan heten we je van harte welkom. Als oudercomitélid verwachten we jouw aanwezigheid en inspraak op onze maandelijkse vergaderingen (ongeveer 8 vergaderingen per schooljaar). Tevens worden er, waar nodig, kleinere werkgroepen opgericht om een activiteit in detail uit te werken (bijv. Halloween). We rekenen ook op actieve medewerking tijdens onze activiteiten.

Is vergaderen niets voor jou? Bekijk hieronder de andere initiatieven waar je aan kan bijdragen: 

  • Losse medewerkers: ouders of grootouders die vrijblijvend meehelpen tijdens één of meerdere activiteiten zoals Halloween, de kerstrozenactie, het eetfestijn, de instuif, …
  • Zwemouder: ouders of grootouders die helpen bij het aan- en uitkleden en/of begeleiden van onze kleuters in het zwembad. Op vrijdagvoormiddag tijdens de onpare weken.
  • Leesouder: ouders of grootouders die in het 1ste en 2de leerjaar de kinderen helpen bij het niveaulezen. We trachten de leesvaardigheden te verhogen door de leerlingen in aangepaste niveau-leesgroepen te begeleiden.